Använd vår sökfunktion eller klicka dig fram i kategorierna nedan för att hitta lämplig webbutik i vår katalog.

Webbutiker

0) { echo '
'; $result = mysql_query("SELECT catName, catId, catURL FROM tblcategory WHERE catParentId=0 ORDER BY catName") or die(mysql_error()); $rightdiv=false; $rightdiv2=false; $count=0; while($row = mysql_fetch_array( $result )) { $count++; echo '

' . $row['catName'] . '

'; $sub=false; $subresult = mysql_query("SELECT catName, catId, catURL FROM tblcategory WHERE catParentId=" . $row['catId'] . " ORDER BY catName") or die(mysql_error()); while($subrow = mysql_fetch_array( $subresult )) { if ($sub) echo ', '; echo '' . $subrow['catName'] . ''; $sub=true; } if ($count>$categories && !$rightdiv){ $rightdiv=true; echo '
'; } if ($count>($categories*2) && !$rightdiv2){ $rightdiv2=true; echo '
'; } } echo '
'; } ?>